Extra checks voor correcte bestellingen

Bjørn Hascher •  27 juni 2019

Aan ecManager zijn extra checks toegevoegd aan de promotie en voucher logica. Deze checks helpen te voorkomen dat er geen producten besteld worden waar een klant geen rechten op heeft.