Roadmap: Uw digital commerce toekomst met ecManager

Bjørn Hascher •  5 oktober 2017

Succesvolle producten lossen problemen op de best mogelijke manier op. Het roadmap-proces van ecManager is dan ook zo ingericht om dit mogelijk te maken. ecManager maakt gebruik van een thema-gebaseerde aanpak waarbij eerst gekeken wordt naar de kern het ‘probleem’ en vervolgens gewerkt wordt in de richting van een oplossing. Er is dus ruimte om de oplossingsrichting verder uit te werken of de koers wat te wijzigen. Immers wie weet wat de toekomst exact gaat brengen?

Een belangrijke meerwaarde van ecManager ten opzicht van veel andere e-commerce software leveranciers, is dat klanten, partners, marketeers en ontwikkelaars invloed op de roadmap hebben. Klanten kunnen rechtstreeks of via hun partner, wensen en ideeën inbrengen. De productmanager neemt deze vervolgens mee in het ontwikkel- en roadmap proces. Ook vanuit ecManager zullen klanten vaker actief benaderd worden voor verbeteringen en uitbreidingen.

De ecManager roadmap is verdeeld in drie tijdshorizons:

  • Waar is ecManager nu mee bezig?
  • Waar gaat ecManager binnenkort mee beginnen?
  • Waar zou ecManager in de toekomst aan willen werken?

Binnen een tijdshorizon worden problemen als kernthema’s benoemd en vanuit een divergente gedachte meerdere oplossingsmogelijkheden per probleem gecreëerd. Deze oplossingsrichtingen convergeren vervolgens naar een keuze voor de oplossing. De scope en flexibiliteit van een thema wordt per tijdshorizon breder en de invloed van klanten en partners op de thema’s wordt groter. Per kwartaal publiceert ecManager een update van de roadmap.

Bekijk de roadmap