ecManager breidt uit

Tom Obdam •  21 november 2017

 

Binnen het ontwikkelteam van ecManager zijn vier nieuwe collega’s aan de slag gegaan.

Voor de verdere ontwikkeling van visie en technologie op het gebied van integratie, gaat Tom Klamer een onderzoek en een proof of concept uitvoeren rondom verdere integratie van datastromen.

Edwin van Halem gaat de komende periode onderzoeken wat voor ecManager de best passende manier is voor een taken & scheduling systeem. Dit moet uiteindelijk het inzicht gaan verbeteren op lopende en geplande taken. Daarnaast is de wens het systeem beter in te richten dan de huidige situatie waardoor er meer grip komt en waar mogelijk de performance wordt verbeterd. Na het onderzoek zal een start worden gemaakt met het ontwikkelen van het taken & scheduling systeem voor ecManager.

Het ontwikkelteam is daarnaast versterkt met Marieke Postema die verdere invulling gaat geven aan het quality assurance proces en daarmee de software-kwaliteit borgt en de ontwikkelkracht kan vergroten.

Front-end developer Bas Mulder werkt aan een compleet nieuwe en aanpasbare front-end die als basis dient voor een webshop op maat.

Ook het klantenteam heeft twee nieuwe collega’s. Veel van de ecManager kennis en ervaring wordt nog niet ontsloten richting de markt en onze klanten. Tom Obdam gaat als marketeer aan de slag en zal zich onder andere focussen op het maken en distribueren van waardevolle content.

Tot slot is Bjørn Hascher als commercieel verantwoordelijke aan de slag gegaan om samen met klanten en partners het huidige en toekomstige succes van ecManager klanten te borgen en te blijven verbeteren.

Het hele team is intussen met vele verbeteringen, uitbreidingen en innovaties aan de slag. De resultaten zullen het komende kwartaal met regelmaat gedeeld.