Schaalbare en betaalbare e-commerce

Tom Obdam •  15 december 2017

Dagelijks besteedt u als e-commerce manager veel tijd aan het beheren van uw webshop. De bezoekersaantallen en orders nemen toe en u merkt dat de capaciteit van uw huidige webshop te wensen overlaat. Uw huidige webshop heeft haar grenzen bereikt en opschalen naar meerdere servers wordt niet door het platform ondersteund. En nu?

Bovenstaande situatie is een heel realistisch scenario. In zekere zin is het ook een gewenst scenario, omdat de webshop dan hoogstwaarschijnlijk succesvol is. Gefeliciteerd! Maar wat is dan de volgende stap? Deze blogpost gaat over schaalbaarheid en de invulling van ecManager op dit vlak. ecManager ambieert, net zoals andere e-commerce platformen, geen oneindige schaalbaarheid, maar biedt wel een betaalbaar model waarbij vele duizenden pagina’s per uur geserveerd kunnen worden. Maar wat is schaalbaarheid eigenlijk?

Schaalbaarheid
Schaalbaarheid gaat er in de basis om dat u flexibel bent in de hoeveel bezoekers die u gelijktijdig kunt bedienen. Het bedienen van bezoekers op een website is niet anders dan in een restaurant. Een restaurant heeft ruimte voor een aantal tafeltjes en er is een ober om u te bedienen. Afhankelijk van de reserveringen kunt u ervoor zorgen dat er meer of minder obers aanwezig zijn. In de ‘hosting’ wereld heet dat verticaal opschalen, waarbij de server meer capaciteit krijgt (bijvoorbeeld meer processoren of geheugen).

Er is echter ook een moment waarop het restaurant echt vol zit en gasten dus niet meer in het ene restaurant passen. Er is dan een ander restaurant nodig om iedereen van een goede maaltijd te voorzien. Dit noemen we in ‘hosting’ termen horizontaal opschalen. In dat geval worden er extra servers ingeschakeld om alle bezoekers te kunnen bedienen.

server-scaling.jpg

Een server meer capaciteit geven kan vrij eenvoudig, maar kent ook grenzen. Het gebruiken van meerdere servers tegelijk biedt veel meer mogelijkheden, maar vereist ook iets van uw webshop. Technisch moeten hiervoor de nodige handvatten worden ingebouwd en vaak betekent dit ook een licentie wijziging. Hoe zit dat dan voor ecManager?

ecManager en de hard groeiende webshop
Bij het analyseren van website statistieken denken we vaak in bezoekers, pagina’s per bezoek en de conversie van bezoekers naar orders. Voor een server is dit echter niet zo relevant. De impact op de server wordt namelijk vooral bepaald door het aantal paginaweergaven in een tijdsbestek. Met andere woorden: hoeveel pagina’s er in een druk uur worden bekeken.

ecManager is in staat klein te beginnen en door te groeien tot een grote webshop. Zo kan het zijn dat uw dagelijkse bezoek momenteel ligt op ongeveer 2.500 bezoekers die gezamenlijk zorgen voor 20.000 pageviews. In het drukste uur zijn dat 2.000 pageviews. Een mooi begin!

De ambitie is echter veel groter. U ziet namelijk een markt waarbij u groeit naar een dagelijks verkeer van wel 50.000 bezoekers, 400.000 pageviews en tijdens piektijden wel 60.000 tot 80.000 pageviews per uur. Dat zijn wel 20-25 pagina’s per seconde, iedere seconde opnieuw!

Het omnichannel e-commerce platform ecManager is in staat met beide scenario’s overweg te kunnen, maar vereist wel dat u bij gaat sturen. Nu kunt u vanwege budgettaire redenen prima op één server draaien, maar uiteindelijk gaat u meerdere servers inzetten om al die bezoekers te kunnen bedienen. De stap van één naar twee servers is daarbij moeilijker dan de stap van twee naar zes servers.

server-scaling2.jpg

In bovenstaand schema staan drie fictieve scenario’s van klein naar groot. Links is een eenvoudige opzet waarbij 50 bezoekers worden bediend door een web- en databaseserver combinatie. In het midden is de stap gemaakt naar twee webservers en een grotere databaseserver en helemaal rechts staat het scenario voor 2000 bezoekers verdeeld over zes webservers.

Extra voordelen van meerdere servers
Naast de grotere capaciteit biedt een omgeving met meerdere servers extra voordelen. Zo kunnen updates worden uitgebracht zonder dat de bezoekers het merken. Dit komt omdat de servers één voor één worden bijgewerkt. Uw online business blijft op die manier gegarandeerd.

Ook neemt de beschikbaarheid van de omgeving toe omdat de webshop online blijft als er onverhoopt toch uitval is van één van de webservers. Het om die reden dubbel uitvoeren van servers is overigens wel een flinke investering maar kan op een zeker punt wel de investering waard zijn.

Groeiende omzet, groeiende kosten
Wat betekent een flinke groei voor de omzet? Een orderwaarde van €20,00 en een conversiepercentage van 4% geeft bij aanvang een omzet van €2.000 per dag. In het grote scenario aan de rechterkant is dat €40.000 omzet per dag! Een dergelijke omzetgroei brengt naast omzet helaas ook kosten met zich mee. De kosten gaan veelal zitten hosting en licentie componenten.

Hosting kosten
Het kunnen bedienen van vele bezoekers betekent dat er meerdere servers tegelijk actief zijn. Voor een kleine webshop is één web- en databaseserver voldoende. Zodra het echter drukker wordt krijgt u meer servers en dus meer kosten. Doordat de complexiteit soms een stapje maakt zijn er op die plekken ook meer kosten, maar over het algemeen worden de kosten per bezoeker lager.

Licentiekosten
Naast de structurele hosting kosten hebben veel e-commerce frameworks een licentiemodel dat is gekoppeld aan bezoekers of het aantal processoren. Als dat het geval is wordt het gebruik maken van een e-commerce framework duurder als u meer bezoekers gaat aantrekken. Voor ecManager is dat niet het geval. ecManager kent een helder en vast licentiemodel dat niet is gerelateerd aan het aantal bezoekers of de servercapaciteit.

Deze beide kosten tezamen bepalen een belangrijk deel van de TCO (Total Cost of Ownership) van een webshop. Voor ecManager webshops groeien de kosten dus relatief gelijkmatig mee met het stijgende aantal bezoekers. Hiermee wordt het dus op termijn goedkoper.

Tabel_Schaalbaarheid.png

In bovenstaand schema een overzicht van de kosten in relatie tot de stijgende bezoekersaantallen. Hierin is een aantal zaken af te lezen. Wat opvalt zijn de hostingkosten, deze nemen in eerste instantie nog een sprongetje om daarna wat af te vlakken. Dit zijn de stappen van één naar twee servers en zo verder.

Hieraan gerelateerd zijn de de kosten van een CPU gebaseerd licentiemodel en deze kosten stijgen dus mee met de server groei. Het ecManager licentiemodel is daarentegen ‘flat-fee’ en dus zijn er geen extra kosten als de webshop en het onderliggende serverpark groeit.

Naast de beschreven schaalbaarheid van servers on premises bestaat er ook de optie om ecManager te hosten in de Azure cloud. Daarbij spelen weer andere overwegingen mee, waarin uw implementatiepartner u kan adviseren.

Dus schaalbaar en betaalbaar!
Het ecManager platform is uitstekend in staat om mee te gaan in de groei van uw webshop. Eerst door meer obers aan te nemen (grotere server) maar uiteindelijk ook door de stap te maken naar extra restaurants (meerdere servers). Beide groeimodellen worden ondersteund en daarbij blijven de licentiekosten voor het gebruik van het ecManager e-commerce platform gelijk. Dat is een goed vooruitzicht!