Nieuwe wensen, ideeën of bugs te melden? Dat kan online.

Tom Obdam •  12 december 2017

Gebruikers van het digital commerce platform ecManager kunnen nieuwe wensen, ideeën of bugs uiteraard melden bij hun ecManager Partner of ecManager contactpersoon. Maar wist u dat u dit zelf ook via de customer & partner support portal van ecManager kan?

Op http://support.ecmanager.nl kunt u bugs en verbeteringen aanmelden of een vraag stellen aan het ontwikkelteam. Deze meldingen komen dan automatisch in het ecManager ontwikkelproces terecht. Elke sprintplanning (om de drie weken) worden deze meldingen door het ontwikkel en business team bekeken, beoordeeld, geprioriteerd en krijgen de aanmelders een terugkoppeling. Op deze manier kunnen we voor onze klanten snel schakelen en hebben klanten invloed op de ontwikkel roadmap van ecManager.

Op de ecManager Customer & Partner Support Portal kunt u tevens de ecManager handleiding en technische documentatie vinden.