Magento 1, Magento 2 of een ander e-commerce platform

Tom Obdam •  15 december 2016

De e-commerce markt is hevig in beweging. In een markt van slinkende marges en verkopen die onder druk staan, moeten retailers blijven innoveren om te overleven. Een omnichannel benadering zorgt voor synergie tussen het fysieke en het digitale kanaal en bewerkstelligt een uniforme customer experience over de verschillende touch points heen.

Ervaring wijst uit dat een omnichannel strategie tot hogere loyaliteit en conversie leidt en dat resulteert op zijn beurt in een beter bedrijfsresultaat. Vooral in de retail business is het zaak om een omnichannel strategie te volgen. Daarnaast zien we de bewustwording van de voordelen van omnichannel zaken doen steeds meer in het klantensegment van merkfabrikanten en groothandels. Om deze redenen zijn veel bedrijven op zoek naar een schaalbaar, flexibel en betrouwbaar e-commerce platform welke de omnichannel strategie faciliteert. Dit artikel geeft inzicht in mogelijke overwegingen wanneer u (op korte termijn) een nieuwe webshop wilt lanceren.

Stel: uw bedrijf heeft een webshop gebouwd op Magento. Voor velen van u is dat van toepassing, want Magento heeft nu eenmaal een groot marktaandeel. U wilt een nieuwe webshop om een omnichannel strategie te faciliteren. U vraagt advies bij uw Magento implementatiepartner, die doorgaans Magento als enige oplossing voert. U triggert dan de discussie die binnen de community van Magento implementatiepartijen woedt, welke gaat over wat zij hun klanten moeten adviseren: overstappen naar Magento 2 of toch niet…

Magento 1 heeft de bekende tekortkomingen die impact hebben op flexibiliteit, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van het platform. Deze hebben onder meer te maken met de veelvuldige wijzigingen in de onderliggende PHP technologie, welke moeilijk in de monolithische architectuur van Magento 1 te implementeren was.

Bij Magento 2 ligt de focus op het wegnemen van deze tekortkomingen en dus niet op het toevoegen van nieuwe features. Nieuwe features zijn wel degelijk belangrijk voor webwinkeliers. Daarnaast is Magento 2 nog niet helemaal volwassen. Magento werkt met vele modules, die ontwikkeld zijn om de shop uit te breiden met functionaliteiten. Deze modules zijn nog niet allemaal geschikt gemaakt voor Magento 2. Tot die tijd heeft u met het Magento 2 platform beperkte mogelijkheden om uw shop uit te breiden. Deze onvolwassenheid geldt ook voor de koppelingen met externe pakketten en services. Hier geldt wederom dat de koppelingen nog ontwikkeld moet worden. Voor grote webshops zijn deze koppelingen en modules altijd relevant. De conclusie die men kan trekken uit deze conclusie is dat het case-by-case bekeken moet worden of dat het te vroeg is om over te stappen naar Magento 2.

Daarnaast zijn de volgende overwegingen van toepassing:

  1. De overstap van Magento 1 naar 2 is een volledig replatforming project
    Een overstap van een platform naar een ander platform betekent altijd een replatforming project. Dit geldt ook voor de migratie van Magento 1 naar Magento 2. Bij de migratie naar een ander e-commerce platform moet u denken aan een vergelijkbaar traject in termen van impact op uw organisatie, scope en kosten.
  2. De nieuwe licentiestructuur van Magento 2 Enterprise edition
    De licentiestructuur van Magento is veranderd en dat kan voor u een grote financiële impact hebben. De licentie die u betaalt is nu afhankelijk van uw online omzet. Daarom is het moeilijker om een heldere business case te maken. Het is nog niet officieel bekend maar vanuit verschillende bronnen is vernomen dat de volgende kostenstructuur zou kunnen gaan gelden:
Omzet Licentie per jaar
< $1 miljoen $22,000
Tussen $1 en $5 miljoen $32,000
Tussen $5 en $10 miljoen $49,000
> $10 miljoen $75,000

Dus: als u op korte termijn op zoek bent naar een nieuw e-commerce platform ter vervanging van uw Magento 1 webshop, verruim dan uw blikveld om de volgende redenen:

  • Met Magento 1 loopt u tegen de grenzen aan op gebied van flexibiliteit, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van het platform.
  • Magento 2 is nog niet volwassen genoeg voor een aantal plug-ins en koppelingen.
  • U moet sowieso een nieuw project starten dat vergelijkbaar is in scope en kosten met een migratie naar een ander e-commerce platform dan Magento.
  • De licentieprijzen gaan flink omhoog en worden afhankelijk van uw online omzet.

ecManager is een alternatief omnichannel e-commerce platform waarbij u op korte termijn de beschikking over een flexibel, schaalbaar en betrouwbaar platform krijgt en welke uw omnichannel strategie ondersteunt. Vraag dus uw implementatiepartner om alternatieven voor uw huidige e-commerce platform Magento of neem direct contact om meer over ecManager te weten te komen.