De ecManager roadmap is verdeeld in drie tijdshorizons:

  • Waar is ecManager nu mee bezig?
  • Waar gaat ecManager binnenkort mee beginnen?
  • Waar zou ecManager in de toekomst aan willen werken?
Binnen een tijdshorizon worden issues en kernthema’s benoemd en vanuit een divergente gedachte meerdere oplossingen per issue gecreëerd. Deze oplossingsrichtingen convergeren vervolgens naar een keuze voor de oplossing. De scope en flexibiliteit van een thema wordt per tijdshorizon breder en de invloed van klanten en partners op de thema’s wordt groter.
 
Per kwartaal publiceert ecManager een update van de roadmap.

ecManager Roadmap Q1 2018

Roadmap Q1 2018.png